M T M P L A S T I C

Belgelerimiz

Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları - 1

Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları - 1

Çevre İzin ve Lisans Belgesi - 1

Çevre İzin ve Lisans Belgesi - 1

Çevre İzin ve Lisans Belgesi - 1

Çevre İzin ve Lisans Belgesi - 1

ISO 50001:2011 - 1

ISO 50001:2011 - 1

OHSAS 18001:2007 - 1

OHSAS 18001:2007 - 1

ISO 9001 - 1

ISO 9001 - 1

ISO 14001 - 1

ISO 14001 - 1

Marka Tescil Belgesi - 1

Marka Tescil Belgesi - 1

Geçici Faaliyet Belgesi - 1

Geçici Faaliyet Belgesi - 1

Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı - 1

Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı - 1

Sanayi Sicil Belgesi - 1

Sanayi Sicil Belgesi - 1